Contact us

We nodigen u uit contact op te nemen of een bezoek te brengen aan ons kantoor.

1

Zes tips voor gemeentes die een warmtekans in de markt zetten

Steeds meer gemeentes pakken een actieve rol in het ontwikkelen van warmtesystemen. Ze laten bijvoorbeeld onderzoek doen naar welke oplossing technisch en economisch het meest geschikt is. Ook betrekken ze vaak burgers en stakeholders actief. Als de businesscase interessant is en er draagvlak is kunnen de eerste stappen gezet worden om te gaan bouwen. In deze blog beschrijven we zes tips voor gemeentes die een warmtekans in de markt zetten, bijvoorbeeld een concessie gunnen aan een warmtebedrijf of een aanbesteding in de markt zetten. Omdat de techniek en ruimtelijke ordening bij de ontwikkeling van een warmtesysteem al centraal staat besteden we daar in deze blog geen aandacht aan. De focus ligt op tips om een succesvolle implementatie van de exploitatie te bereiken. Lees meer >>

 

 

Nieuws Nieuws