Contact us

We nodigen u uit contact op te nemen of een bezoek te brengen aan ons kantoor.

1

Onze leerervaringen van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken

De 1e ronde

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar het subsidieprogramma Aardgasvrije wijken opgezet. Het idee erachter is om te onderzoeken wat wel en niet werkt in het aardgasvrij maken van bestaande woningen.

De subsidie bleek populair, er kwamen 74 aanvragen binnen en uiteindelijk kregen 32 wijken in oktober 2018 een subsidie toegekend met een totaalbedrag van € 125 miljoen.

Deze 27 gemeenten doen al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken

De focus voor de toekenning van de subsidie lag op de verschillende warmtetechnieken. Een deel van deze technieken zijn collectieve technieken waarvan een warmtenet een belangrijk onderdeel is. Greenvis werkt aan een duurzame warmtevoorziening voor iedereen en helpt in een aantal proeftuinwijken mee om de bedachte oplossingen concreet te maken en uit te werken.

In onderstaand schema staan zeven gemeenten waar Greenvis een rol heeft in de ontwikkeling naar een aardgasvrije wijk. Samengevat komen de werkzaamheden neer op:

  • Strategie formuleren
  • Oplossing ontwerpen & woningen schouwen
  • Financieel: begroting en businesscases opstellen
  • Opstellen van een fasering en risicoanalyse
  • Bewonersparticipatie organiseren

De 2e ronde

Naar verwachting medio september van dit jaar komt er een nieuwe ronde voor gemeenten om wijken aan te dragen die ze graag aardgasvrij willen maken. Hoeveel subsidie er dit keer beschikbaar wordt gesteld is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat het ministerie meer eisen gaat stellen aan de plannen, ze verwachten dit keer naast een gekozen technische oplossing:

  • Sterkere onderbouwing van het participatievraagstuk en bewonerscommunicatie
  • Gedetailleerde uitwerking van de uitvoeringsplannen
  • Financiële paragraaf
  • Risicoanalyse

Wat net als in de 1e ronde nog steeds belangrijk blijft, is een diverse portefeuille aan proeftuinen waarin verschillende technieken en type wijken vertegenwoordigd zijn.

De gemeenten krijgen tot 1 maart 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen. Dit betekent dat er voldoende ruimte is voor een gedegen uitwerking.

Mocht uw gemeente een goede wijk of project op het oog hebben en wilt u dit uitwerken op technisch, financieel en sociaal vlak om in aanmerking te komen voor een subsidie? Neem dan contact op met Jos van Wijk via jos.van.wijk@greenvis.nl of bel met 06 55 46 39 88.

Nieuws Nieuws